Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι 2023 -3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ME 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ» – K A T A Σ Κ Η Ν Ω Σ Η « Γ Λ Α Ρ Ο Ι»