Σάββας Ταγκαλίδης /Αγρότης / Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Δ Τσοτυλίου Δήμου Βοΐου

Facebook : Σάββας Ταγκαλίδης /Αγρότης / Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Δ Τσοτυλίου Δήμου Βοΐου