ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 6-4-2023

Posted by

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την του μηνός Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Ιδρύματος Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» – Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης – Έγκριση των προτεινόμενων παρεμβάσεων της μελέτης. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
2Έγκριση της πρώτης (1ης) υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου οικ. έτους 2023. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
3Έγκριση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου Βοΐου οικ. έτους 2023. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
4Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Νομικού Προσώπου Κ.Π.Α.Π.Π. και του Δήμου Βοΐου για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών και ορισμός μελών στην Επιτροπή παρακολούθησης του αντικειμένου της σύμβασης. – Εισηγήτρια η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ κ. Κουτσή Α.
5Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 12/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου που αφορά: «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Δ΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2022». – Εισηγήτρια η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ κ. Κουτσή Α.
6Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 14/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου που αφορά: «Πρώτη τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023». – Εισηγήτρια η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ κ. Κουτσή Α.
7Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 17/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου που αφορά: «Υποχρεωτική αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2023». – Εισηγήτρια η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ κ. Κουτσή Α.
8Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και των διαμορφωμένων πινάκων στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης Βοΐου (ΔΗΚΕΒΟ). – Εισηγήτρια η Πρόεδρος ΔΣ της ΔΗΚΕΒΟ κ. Κακάλη Ε.
9Έγκριση δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης Βοΐου (ΔΗΚΕΒΟ). – Εισηγήτρια η Πρόεδρος ΔΣ της ΔΗΚΕΒΟ κ. Κακάλη Ε.
10Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΛΑΔΙΟΥ». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
11Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΛΩΡΙΟΥ». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
12Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΑΤΥΡΑΣ». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
13Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Περιοχής Αγ. Γεωργίου Τ.Κ. Δαμασκηνιάς Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
14Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, Κοινότητα Αγίας Σωτήρας,  Δ.Ε. Πενταλόφου  Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
15Ορισμός Υπολόγου – Διαχειριστή, για έργα ενταγμένα στη ΣΑΕΠ 005/1.  – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
16Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων – τμημάτων πλατειών, εκτός προβολής καταστημάτων, των κοινοτήτων του δήμου για το έτος 2023. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
17Εκμίσθωση ακινήτου- δημοτικού ξενώνα στην Κοινότητα Αυγερινού. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
18Λύση επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικού αστικού ακινήτου στην Κοινότητα Δάφνης. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
19Λύση επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικού αστικού ακινήτου στην Κοινότητα Πενταλόφου. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
20Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
21Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βοΐου. – Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμβ/λίου κ. Νικολαΐδου Ε.
22Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βραχυχρόνιων Αγορών του Δήμου Βοΐου. – Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμβ/λίου κ. Νικολαΐδου Ε.
23Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 174/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Αίτηση του Γκαραγκούνη Ευαγγέλου (εκποίηση έκτασης στο Μικρόκαστρο για σταβλικές εγκαταστάσεις)». – Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμβ/λίου κ. Νικολαΐδου Ε.
24Υποβολή αιτήματος για την παραχώρηση κτιρίου του Δασαρχείο Σιάτιστας. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
25Διάθεση αίθουσας στο κτηνιατρείο Τσοτυλίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την εγκατάσταση μόνιμου κτηνιάτρου. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
26Αίτημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την παραχώρηση του φυτωρίου Νεάπολης – προσδιορισμός της χρήσης.   – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
27Αιτήσεις.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου

 Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης