ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 25/4/2023 ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 5043/2023 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΩΣ 31.12.2023

Posted by

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ
Νεάπολη 21/4/2023 Αρ. Πρωτ. 8056

ΠΡΟΣ: 

Τακτικά μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Νεάπολης (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ:

1) κ. Ζευκλή Χρήστο Δήμαρχο Βοΐου.

2) κ.  Ώττα Βασίλειο Αντιδήμαρχο

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση.   

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο κατάστημα της Κοινότητας Νεάπολης του Δήμου Βοΐου, Νοσοκομείου 1, στις 25.4.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18 μ.μ., σε ειδική συνεδρίαση, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 5043/2023, εκλογή του Προέδρου Κοινότητας Νεάπολης του Δήμου Βοΐου.-

Ο πλειοψηφών Σύμβουλος

Κολιός Ιωάννης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΑΓΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ

2. ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

3. ΜΥΛΩΝΑ ΠΑΡΘΕΝΑ

4. ΠΑΠΑΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

5. ΠΑΡΙΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

6. ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ