“ΕΛΠΙΔΑ” – Γιώργος Χριστοφορίδης: 47.700,00 € για κατεδάφιση τριών (3 !) μικρών στάβλων στον οικισμό του Νέου Κομάνου!

Posted by

               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κοζάνη 21-4-2023 

47.700,00 € για κατεδάφιση τριών (3 !) μικρών στάβλων στον οικισμό του Νέου Κομάνου!

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας   (20-4-2023), κατατέθηκε  από την Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Κοζάνης, κα Δαδαμόγια, πρόταση η οποία αφορούσε στην “ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΑΝΟΥ” προϋπολογισμού 47.700 ευρώ (με Φ.Π.Α).

Κρίναμε ότι το ποσό ήταν δυσανάλογα υψηλό για μια πολύ εύκολη χωματουργική εργασία.

Σε αυτοψία που πραγματοποιήσαμε στην περιοχή, διαπιστώσαμε, ότι η κατεδάφιση αφορούσε σε τρεις μετρίων διαστάσεων και  με  ευτελή υλικά κατασκευής  σταβλικές εγκαταστάσεις, στον υπό κατασκευή Νέο Οικισμό του Κομάνου. 

Παίρνοντας το λόγο στην επιτροπή τονίσαμε ότι τα 47.700,00 € είναι  υπερβολικά υψηλό ποσό για το συγκεκριμένο έργο. 

Η δικαιολογία ήταν  ότι «Τώρα είναι απλά η διάθεση πίστωσης και ότι θα έχουμε έκπτωση» 

Αυτό όμως δεν αποτελεί σοβαρή απάντηση: Γιατί αφενός ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι εξ αρχής πραγματικός και αφετέρου όπως έχει αποδειχθεί τις περισσότερες φορές που η Περιφερειακή Αρχή απαντά κατ’ αυτόν τον τρόπο, καταλήγει στην πράξη σε μηδαμινές εκπτώσεις. 

Προτείναμε να γίνει η κατεδάφιση με τα μηχανήματα της Περιφέρειας και να μισθώσουμε μόνο φορτηγά για τη μεταφορά των μπαζών. 

Επίσης  για να καταδείξουμε ότι το ποσό του προϋπολογισμού είναι προκλητικά υπερβολικό, καταθέσαμε   ενδεικτική  προσφορά, από εταιρεία χωματουργικών για το ίδιο έργο  κατά τρεις φορές μικρότερη από την πρόταση της Αντιπεριφερειάρχη , η οποία ανέρχεται  μόλις σε 15.900 ευρώ(με Φ.Π.Α)!!

Και παρότι ζητήσαμε να κατατεθεί εκ νέου πρόταση με μικρότερο προϋπολογισμό,   δυστυχώς δεν εισακουσθήκαμε και η πρόταση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Για άλλη μια φορά, η Περιφερειακή  Αρχή αποδεικνύει ότι στους δύσκολους καιρούς που δοκιμάζονται οι αντοχές των επιχειρήσεων, των πολιτών και του τόπου, δεν σέβεται το δημόσιο χρήμα. 

Με τα λεφτά των πολιτών  θα πρέπει οι κατέχοντες θέσεις ευθύνης να είναι περισσότερο προσεκτικοί και λιγότερο «γαλαντόμοι». 

Γιώργος Χριστοφορίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος
Συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ»