Παρασκευή Βρυζίδου υπ. Βουλευτής Ν. Κοζάνης- Πρόγραμμα επισκέψεων Σάββατο 29 Απριλίου 2023

Posted by
Πρόγραμμα Επισκέψεων Συνεχίζουμε…

Σάββατο 29 Απριλίου 2023

10.00 π.μ. Θα επισκεφθώ το

Τσοτύλι τα χωριά της Νεάπολης

και στις 06.30 μ.μ.

τη Νεάπολη στο Βόιο