Παρασκευή Βρυζίδου Υπ. Βουλευτής Ν. Κοζάνης_Νέα Δημοκρατία- Περιοδεία στην περιοχή των Σερβίων και των Καμβουνίων τη Δευτέρα 01 Μαΐου 2023

Posted by

Καλό Μήνα!

Το Λιβαδερό με την πλούσια κτηνοτροφία, που σε κάθε κτηνοτροφική μονάδα βρίσκεται η απαίτηση μεγάλων ζητημάτων των κτηνοτρόφων και οφείλουμε να δώσουμε τις απαραίτητες λύσεις.

Το Μικρόβαλτο και το Τρανόβαλτο είναι άλλη μια περιοχή, που εκτός από προτάσεις, οφείλουμε να δώσουμε και οριστικές λύσεις.

Το Ρύμνιο, οι Γούλες, οι Αυλές, τα Κρανίδια όμορφοι τόποι, όπως το Προσήλιο, ο Πολύρραχος κι ο Μεταξάς, μικροί πληθυσμοί, αλλά δυνατές φωνές.

01/05/2023

Παρασκευή Βρυζίδου

Υπ. Βουλευτής Ν. Κοζάνης_Νέα Δημοκρατία