Ανοιχτές συναντήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE ARCPROM 8-9 Μαΐου 2023: Δημαρχείο Δήμου Πρεσπών, Λαιμός.

Posted by

Ανοιχτές συναντήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE ARCPROM 8-9 Μαΐου 2023: Δημαρχείο Δήμου Πρεσπών, Λαιμός

Δελτίο Τύπου

Ανοιχτές συναντήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE ARCPROM 8-9 Μαΐου 2023: Δημαρχείο Δήμου Πρεσπών, Λαιμός

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ σε συνεργασία με τη Μ.Δ. Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν δύο ανοιχτές συναντήσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE ARCPROM – Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe» (LIFE18 NAT/GR/000768). Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 8 και 9 Μαΐου 2023 στο Δημαρχείο του Δήμου Πρεσπών (Λαιμός).

Πιο συγκεκριμένα:

Την πρώτη μέρα, στις 18:00 με 20:00, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με την  τοπική κοινωνία, με στόχο την ενημέρωση για επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στην παρουσία της καφέ αρκούδας στην περιοχή. Τα θέματα που θα συζητήσουμεαφορούν τρόπους βελτίωσης της συνύπαρξης του ανθρώπου με την αρκούδα στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών και την συμβολή του LIFE ARCPROM σε αυτή την κατεύθυνση,οι Ειδικές Μονάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, και το νέο στρατηγικό σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Πρόγραμμα LEADER/CLLD 2023 – 2027). Στην συζήτηση θα συμβάλουν εξειδικευμένοι επιστήμονες από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ, τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και το Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας-Πύλης Α.Ε.

Τη δεύτερη μέρα, στις 11:00 με 13:00, θα πραγματοποιηθεί η 3η συνεδρίαση της “Πλατφόρμας Συνύπαρξης Τοπικών Κοινωνιών-Αρκούδας”, στην οποία έχουν προσκληθεί τοπικοί φορείς και οργανώσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παρουσία της αρκούδας στην περιοχή των Πρεσπών. Η Πλατφόρμα αποτελείται από εκπροσώπους διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών/κοινωνικών εταίρων (Μ.Δ. Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας, Διευθύνσεις Δασών και Δασαρχεία, Περιφέρεια, Δήμοι, παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα και Σύλλογοι/Συνεταιρισμοί παραγωγών, Κυνηγετικοί Σύλλογοι και Ομοσπονδίες, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Αναπτυξιακές Εταιρείες και Επιμελητήρια, κάτοικοι της περιοχής που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό). Όλα αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη/κοινωνικοί εταίροι έχουν εκφράσει την πρόθεση να εργαστούν από κοινού για την ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων ανθρώπου-αρκούδας και την προώθηση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας.

Η είσοδος και στις δύο συναντήσεις είναι ελεύθερη για τον οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει. Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής μέσω zoom στο παρακάτω link (το ίδιο και για τις δύο ημέρες): https://us02web.zoom.us/j/83377869049?pwd=OXZpYTdZMlF1TVY1YWhVTnl0VHVQZz09

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα των δύο συναντήσεων:  

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα LIFE ARCPROM

Το πρόγραμμα LIFE ARCPROM αφορά στην βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας σε τρία Εθνικά Πάρκα της Ελλάδας (Β. Πίνδου, Πρεσπών, Οροσειράς Ροδόπης) και σε ένα της Ιταλίας (Maiella). Στους κύριους στόχους περιλαμβάνονται η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων για τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων ανθρώπου-αρκούδας, η αντιμετώπιση φαινομένων προσέγγισης των ζώων σε κατοικημένες περιοχές, η ελαχιστοποίηση παράνομων πρακτικών που έχουν οριζόντιες επιπτώσεις στην πανίδα και τα οικοσυστήματα, όπως η χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων (φόλες), και η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης ζημιών από τα μεγάλα σαρκοφάγα στη γεωργική οικονομία. To έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και θα έχει διάρκεια 5 χρόνων. Εταίροι του έργου είναι οι Μονάδες Διαχείρισης των τεσσάρων Εθνικών Πάρκων, δύο πανεπιστήμια (της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας) και δύο περιβαλλοντικές οργανώσεις (Καλλιστώ και WWF Ιταλίας). 

Επιπλέον πληροφορίες και νεότερα σχετικά με τις δύο συναντήσεις μπορεί κανείς να βρει στο σχετικό facebook event:  https://www.facebook.com/events/3123518191285023/

Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Γιώργος Χατζηνάκος, Ανθρωπογεωγράφος-Ομάδα Ανθρωπίνων Διαστάσεων για την συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής της Καλλιστώς, email: g.chatzinakos@gmail.com,  τηλ: 6944116627