Παρασκευή Βρυζίδου Υπ. Βουλευτής Ν. Κοζάνης_Νέα ΔημοκρατίαΠεριοδεία στα χωριά του π. Δήμου Μουρικίου την Τετάρτη 03 Μαΐου 2023

Posted by

Περιοδεία στα χωριά του π. Δήμου Μουρικίου                                                          την Τετάρτη 03 Μαΐου 2023

Στην Άρδασσα, την Κρυόβρυση, την Αναρράχη, το Εμπόριο, το Μηλοχώρι και το Φούφα του π. Δήμου Μουρικίου βρέθηκα χθες, δίπλα στους κατοίκους του, που μαζί για πολλά χρόνια, αλλάξαμε τον τόπο, δίνοντάς του εμβέλεια και προοπτική.                                                          

04/05/2023

Παρασκευή Βρυζίδου

Υπ. Βουλευτής Ν. Κοζάνης_Νέα Δημοκρατία