ΓΡΕΒΕΝΑ: Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΟΥ FLASH

Posted by

  • και θα φέρουμε- τα ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ».
    Παρακολουθείστε ολόκληρη τη συνέντευξη

«Με συγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο, με πολύ αγώνα, δυναμική διεκδίκηση
και, κυρίως, με συνεχή συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς, μπορούμε

  • και θα φέρουμε- τα ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ».
    Παρακολουθείστε ολόκληρη τη συνέντευξη