Γ. Κασαπίδης: Ολοκληρώνουμε και υλοποιούμε κάθε μέρα έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και προστατεύουν το περιβάλλον  

Posted by

Ολοκληρώθηκε ένα ακόμα έργο από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που αφορά την «Κατασκευή άνω διαβάσεων στο ρέμα Καστανόδασος στο Δ.Δ. Εμπορίου» του Δήμου Εορδαίας, προϋπολογισμού 69.600,00 € με Φ.Π.Α. 

Το έργο συμβάλει στον περιορισμό και την αντιμετώπιση πλημμυρών, καθώς βοηθάει στη συγκράτηση των νερών της βροχής και επιτρέπει την ομαλή ροή εντός του ρέματος,  αποτρέποντας συγχρόνως  με αυτό τον τρόπο τυχόν προβλήματα υπερχείλισης και πλημμύρας.

Στόχος της Περιφερειακής Αρχής, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γεώργιο Κασαπίδη, είναι η υλοποίηση μικρών και μεγάλων έργων υποδομής, επιδιώκοντας τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας.