Η Παρασκευή Βρυζίδου στα χωριά Μαυροδένδρι, Ποντοκώμη,                    Σιδερά, Λιβερά, Καλαμιά, Πτελέα, Οινόη, Ακρινή

Posted by

Στην περιοδεία μου στο Μαυροδένδρι, την Ποντοκώμη, τα Σιδερά, τα Λιβερά, την Πτελέα, την Οινόη, την Καλαμιά και την Ακρινή συναντήθηκα και συνομίλησα μετους φίλους που εξέθεσαν τα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο τους. 

Στο μεταβατικό στάδιο που διανύουμε η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων που προβλέπονται και ο αντίστοιχος σχεδιασμός είναι η ευκαιρία για βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

16/05/2023

Παρασκευή Βρυζίδου

Υπ. Βουλευτής Ν. Κοζάνης_Νέα Δημοκρατία