Μιχάλης Παπαδόπουλος: Με την ΥΑ για τους τεχνίτες ηλεκτροκίνησης ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τη συντήρηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Posted by

ο περιεχόμενο της Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε και αφορά στους τεχνίτες ηλεκτροκίνησης περιέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου», στο πλαίσιο διαδικτυακής συζήτησης που οργάνωσε το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου.

Ο κ. Παπαδόπουλος εξήγησε ότι στην ΥΑ καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος του τεχνίτη ηλεκτροκίνησης και παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος να τεθεί σε εφαρμογή η ΚΥΑ για τη λειτουργία των συνεργείων υψηλής τάσης.

Ειδικότερα, στην Απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος των κατηγοριών: μηχανοτεχνίτης, ηλεκτροτεχνίτης, διπλωματούχος μηχανικός οχημάτων και τεχνολόγος μηχανικός οχημάτων, προκειμένου οι τεχνίτες αυτοί να αναλαμβάνουν τη συντήρηση και την επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης.

Επιπλέον, καθορίζονται τα προσόντα, η διαδικασία και οι φορείς επιμόρφωσης και η διαδικασία για την έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Όπως τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος:

«Ουσιαστικά, με την ΥΑ ολοκληρώνεται το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την τεχνική υποστήριξη του ηλεκτροκίνητου οχήματος σε όλο τον κύκλο ζωής του και ταυτόχρονα, δημιουργείται μια νέα επαγγελματική ειδικότητα με πολλές ευκαιρίες απασχόλησης εξειδικευμένων τεχνιτών στο μέλλον». 

Ο Υφυπουργός Μεταφορών επεσήμανε ότι επιταχύνθηκε η έκδοση της κανονιστικής νομοθεσίας που προέβλεπε αρχικά την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τους τεχνίτες ηλεκτροκίνησης, μια διαδικασία που είναι από τη φύση της χρονοβόρα,  ενώ αναφέρθηκε με λεπτομέρεια στο πλαίσιο που αφορά στη διαδικασία επιμόρφωσης των τεχνιτών ηλεκτροκίνησης.

Σχετικά ανέφερε:

«Επειδή η επιμόρφωση, ειδικά στους τεχνολογικούς τομείς είναι μια δυναμική διαδικασία, σχεδιάζουμε μία φόρμα ερωτοπαντήσεων επί της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των τεχνιτών υψηλής τάσης, που θα χρησιμοποιούνται από τους φορείς επιμόρφωσης,

Η φόρμα αυτή θα επικαιροποιείται ώστε να ενημερώνονται οι τεχνίτες για τις εξελίξεις στον τομέα και να μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς, στις αυξημένες κάθε φορά απαιτήσεις.» 

Επιπλέον, ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς στα τυπικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές, τα οποία συνδυάζουν το επίπεδο εκπαίδευσης   με την απαιτούμενη εμπειρία, όπως προβλέπεται άλλωστε και από το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός Μεταφορών τόνισε:

«Σκοπός της εκπαίδευσης των τεχνιτών είναι η ασφαλής εκτέλεση του συνόλου των εργασιών στο συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης.

Για αυτό προβλέπεται όλες οι ειδικότητες, όπως αυτή του φαναρτζή, να εκπαιδευτούν στα ηλεκτρικά οχήματα, με διαδικασία εσωτερικής επιμόρφωσης, ώστε όλοι οι τεχνίτες να έχουν την απαραίτητη γνώση να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να κινδυνεύουν οι ίδιοι και συνάδελφοί τους.  

Η ασφάλεια προέχει και σε αυτό το ζήτημα δεν επιτρέπονται εκπτώσεις.

Ανοίγει ένας νέος ορίζοντας επαγγελματικής δραστηριότητας όπου η διαρκής επιμόρφωση σε όλα τα στάδια της αλυσίδας συντήρησης του ηλεκτροκίνητου οχήματος είναι αναγκαία, προκειμένου να προσαρμοστούμε στη νέα τεχνολογία.»