Διαγωνισμός για την αναβάθμιση των αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Πρεσπών

Posted by

Ο Δήμος Πρεσπών προκηρύσσει διαγωνισμό για την αναβάθμιση των αντλιοστασίων ύδρευσης, βελτιώνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα, την ασφάλεια και την εξασφάλιση αδιάλειπτης παροχής πόσιμου νερού ακόμα και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο Δήμος Πρεσπών ξεκινά την έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά στην ολοκληρωμένη αναβάθμιση των αντλιοστασίων της περιοχής των Πρεσπών συνολικού προϋπολογισμού 348.514,40 €. Το έργο αυτό αποσκοπεί στην εγκατάσταση επτά ενεργειακά αποδοτικών αντλητικών συγκροτημάτων, συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας και αυτοματισμών (ρυθμιστές στροφών, πίνακες, φλοτέρ), περιφράξεων ασφαλείας, προστασία από κεραυνούς καθώς και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, εξασφαλίζοντας έτσι την αποδοτικότερη λειτουργία με μειωμένο ενεργειακό κόστος, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η ασφάλεια και η αξιοπιστία που εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων ακόμα και κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως διακοπές ρεύματος.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δέσμευσής μας για την παροχή πρώτης ποιότητας δημοτικών υπηρεσιών, ο Δήμος Πρεσπών θέτει ως προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό των αντλητικών υποδομών μας. Η δράση, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής και μέτρα ασφαλείας για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των αντλιοστασίων μας, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και προωθεί βιώσιμες πρακτικές.

Η δράση αυτή, μαζί με την επέμβαση του προγράμματος SMARTWATERSAVE που ολοκληρώθηκε, την αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων 6 οικισμών που υλοποιείται αυτή την περίοδο, και την προμήθεια συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου όλων των δικτύων από τις δεξαμενές έως τα υδρόμετρα κατανάλωσης που θα ακολουθήσει υλοποιεί τον προγραμματισμό του Δήμου Πρεσπών για την τρέχουσα περίοδο.

Οι βασικοί στόχοι του διαγωνισμού περιλαμβάνουν:

Εγκατάσταση νέων αντλιών: Ο Δήμος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει επτά νέα αντλητικά συγκροτήματα τελευταίας τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένες για να βελτιώσουν τους ρυθμούς ροής του νερού, τη ρύθμιση της πίεσης και τη συνολική αξιοπιστία. Αυτές οι προηγμένες αντλίες θα εξασφαλίσουν συνεπή και υψηλής ποιότητας παροχή νερού για την κοινότητά μας, ακόμη και σε περιόδους αιχμής της ζήτησης.
Εφαρμογή συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας: Για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, τα αναβαθμισμένα αντλιοστάσια θα ενσωματώσουν καινοτόμες συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας. Οι λύσεις αυτές θα περιλαμβάνουν προηγμένα συστήματα ελέγχου, μεταβλητές μονάδες οδήγησης συχνότητας και άλλες τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης, βελτιστοποιώντας τη συνολική απόδοση και την αξιοπιστία των αντλητικών συγκροτημάτων.
Εγκατάσταση φράχτη ασφαλείας: Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας των κρίσιμων υποδομών, ο Δήμος θα εγκαταστήσει φράχτες ασφαλείας, τύπου ΝΑΤΟ, γύρω από τα αντλιοστάσια, προστατεύοντας την ποιότητα των υπόγειων υδάτων και αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Ενσωμάτωση γεννητριών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: Για τον μετριασμό των επιπτώσεων των διακοπών ρεύματος και άλλων απρόβλεπτων σεναρίων έκτακτης ανάγκης, τα αναβαθμισμένα αντλιοστάσια θα μπορούν να λειτουργήσουν με τα 2 κινητά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που θα εγγυώνται τη συνεχή λειτουργία της υποδομής ύδρευσης και κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος, εξασφαλίζοντας συνεχή παροχή πόσιμου νερού για τους κατοίκους μας ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Περιβαλλοντική βιωσιμότητα και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα: Με την εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών λύσεων και τη μείωση της εξάρτησης από συμβατικές πηγές ενέργειας, ο Δήμος Πρεσπών στοχεύει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στη συμβολή του στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τα αναβαθμισμένα αντλιοστάσια όχι μόνο θα βελτιώσουν τη λειτουργική αποδοτικότητα αλλά και θα μειώσουν σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα του Δήμου.

Πιστεύουμε ότι η ολοκληρωμένη αναβάθμιση των αντλιοστασίων μας, παράλληλα με την ενσωμάτωση μέτρων ασφαλείας και χαρακτηριστικών ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, θα οδηγήσει σε ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο σύστημα ύδρευσης για τον Δήμο Πρεσπών, δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης, με την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών για εξοικονόμηση, ασφάλεια και αξιοπιστία, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των πολύτιμων φυσικών μας πόρων.

Η δράση είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» που αφορά «Υποδομές ύδρευσης»