Διοργάνωση θερινού σχολείου (summer school) “Cybersecurity, Privacy & Policy Interventions (CPPI)” 

Posted by

Στο πλαίσιο των H2020 ευρωπαϊκών έργων, SPEAR (787011), SDN-microSENSE (833955) και EVIDENT (957117), στα οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) μέσω του εργαστηρίου ITHACA, διοργανώνεται το θερινό σχολείο (summer school) με τίτλο “Cybersecurity, Privacy & Policy Interventions (CPPI)” από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου στην Νέα Πανεπιστημιούπολη του ΠΔΜ στην περιοχή της ΖΕΠ, στην Κοζάνη.

Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, νέους ερευνητές καθώς και σε επαγγελματίες στο χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής (IT). 

Πληροφορίες καθώς και η φόρμα εγγραφής βρίσκονται διαθέσιμες στο σύνδεσμο (http://ithaca.ece.uowm.gr/summer_school_2023_cppi/)