Κατασκηνώσεις Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης 2023

Posted by

Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως 

 Αίτηση Συμμέτοχης (κλικ για να την κατεβάσετε να την εκτυπώσετε  και να την συμπληρώσετε .)

 Αίτηση Συμμέτοχης (κλικ για να την κατεβάσετε να την εκτυπώσετε  και να την συμπληρώσετε .)

https://tovoion.com/wp-content/uploads/2023/06/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%99%CE%9C%CE%A3%CE%A3-2023.pdf