ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 29-8-2023

Posted by

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την 29η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2023. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
2Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
3Προμήθεια αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
4Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου που αφορά: «Τρίτη τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
5Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου που αφορά: «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Β΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2023». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
6Έγκριση τέταρτης (4ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης Βοΐου (ΔΗΚΕΒΟ). – Εισηγήτρια η Πρόεδρος ΔΣ της ΔΗΚΕΒΟ κ. Κακάλη Ε.
7Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ» .  – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
8Ανακοίνωση και έγκριση του ορισμού Επιτροπής Χαρακτηρισμού και Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Ανάπλαση περιοχής “Μπούνος”  Σιάτιστας». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
9Έγκριση σχεδίου και σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης χρησιδανείου μεταξύ της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και του Δήμου Βοΐου, για την παραχώρηση ενός ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος με αριθμ. κυκλ. ΚΤΖ 2595. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
10Απαγόρευση βοσκής σε δασικές εκτάσεις των Δημοτικών Κοινοτήτων Πενταλόφου, Διλόφου και Ζώνης. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
11Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων, για εμπορική αποθήκη, στην εντός σχεδίου περιοχή του οικισμού Γαλατινής του κ. ΚΟΚΟΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
12Έγκριση  προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο για κινητές καντίνες και φορητής έψησης στα όρια της  Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας του  ΔΗΜΟΥ Βοΐου. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
13Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το καθαρισμό σχολικών μονάδων του διδακτικού έτους 2024 – 2025. – Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Πάτρα Ν.
14Διοργάνωση Β΄ εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου. – Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Πάτρα Ν.
15Παύση λειτουργίας του χώρου ελεγχόμενης αποθήκευσης αδρανών υλικών στο παλαιό λατομείο στη θέση Καρδάρι της Κοινότητας Καλονερίου. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
16Απευθείας εκμίσθωση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Δαφνερού. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου