Πρόσκληση στην ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: “eCampus:  Το 1ο Πανελλαδικά Ελληνικό Ψηφιακό Πανεπιστήμιο”

Posted by

eCampus Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

To eCampus αποτελεί μια ψηφιακή πλατφόρμα διαλειτουργικότητας η οποία ενοποιεί και συγκεντρώνει σε ένα και μοναδικό σημείο πρόσβασης όλες τις υπηρεσίες που αφορούν τη ερευνητική, εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του Πανεπιστημίου. Εφαρμόζεται με επιτυχία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας καθιστώντας το, το πρώτο Πανελλαδικά Ψηφιακό Πανεπιστήμιο. Το eCampus υποστηρίζει μια μοναδική εμπειρία χρήστη, ομοιογενούς σε 22 Τμήματα και δεκάδες διοικητικές υπηρεσίες σε 5 πόλεις και 7 διαφορετικά campus, προσδίδοντας δυναμικό και σύγχρονο χαρακτήρα στο Πανεπιστήμιο.

Οι δυο βασικές καινοτόμες εφαρμογές που προσφέρει το eCampus είναι οι ακόλουθες:

eCampus mobile app: εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο (Android, iOS) η οποία επιτρέπει την αυτοματοποίηση ροών εργασίας που αφορούν τον φοιτητή. Το eCampus mobile app επιτρέπει στους φοιτητές να έχουν πλήρη εικόνα της ακαδημαϊκής τους πορείας, να δέχονται ειδοποιήσεις για βασικά ζητήματα που αφορούν την ακαδημαϊκή τους ζωή, να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων και λοιπές αιτήσεις, καθώς και το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών τους (πχ εργασίες, πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, επικοινωνία με διδάσκοντες, βαθμολογίες).

eCampus dashboard: ενοποιημένες ψηφιακές υπηρεσίες για όλα τα ταυτοποιημένα μέλη του Ιδρύματος με τη δυνατότητα Single Sign-On (SSO), οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά και ανάλογα με το ρόλο, την πρόσβαση στο φοιτητολόγιο, στο σύστημα διαχείρισης ροής εργασιών, στο σύστημα διαχείρισης της επιτροπής ερευνών, στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στο σύστημα ηλεκτρονικών τάξεων, στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

Το eCampus dashboard εισάγει επιπλέον νέες υπηρεσίες:

  • Σύστημα Διαχείρισης Πληρωμών
  • Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριάσεων
  • Σύστημα Μαζικών ειδοποιήσεων
  • Σύστημα Loyalty
  • Σύστημα άντλησης δεδομένων Open Data .

Πρόσβαση στο eCampus μέσω ταυτοποίησης έχουν οι φοιτητές, τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού, οι διοικητικοί υπάλληλοι αλλά και οι πολίτες οι οποίοι συναλλάσσονται με το Ίδρυμα.

Demo video για τα eCampus mobile app και dashboard είναι διαθέσιμα στα ακόλουθα link:

https://drive.google.com/file/d/1OtkVT9s5-oETjP2WQTth1t7qqBJwKD5y/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1GA3jKTBS092lMEAVEK1yXtxOClVtjWtu/view?usp=sharing