ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ -Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη με σκοπό την κατανομή των χώρων προβολής και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023

Posted by

Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη με σκοπό την κατανομή των χώρων προβολής και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Δήμαρχος έχοντας υπ’ όψιν :

1. Τις διατάξεις του Ν.4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών κ.λπ.»

2. Τη με αριθμ. 8481/2022 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 674 τ. Β’ /15.02.2022).

3. Τις υπ. αριθμ. 849/65437/3.8.2023, 850/65443/3.8.2023 και 867/66743/8.8.2023 εγκυκλίους του Αναπληρωτού Υπουργού Εσωτερικών.

ΚΑΛΕΙ τους επικεφαλής ή τους εκπροσώπους:

α) των συνδυασμών για τις Περιφερειακές εκλογές της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας  β) των συνδυασμών για τις Δημοτικές εκλογές του Δήμου Βοΐου, σε κοινή σύσκεψη την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο Βοΐου (Σιάτιστα), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με σκοπό την κατανομή των χώρων προβολής και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Ζευκλής