Καλλινίκη Ώττα : Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο: «Η αρχιτεκτονική της κατοικίας στην περιοχή του Βοΐου Κοζάνης από τον 18ο έως τα μέσα του 20ού αιώνα» 22/9/2023

Posted by

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, η Υποψήφια Διδάκτωρ του

Τμήματος κ. Καλλινίκη Ώττα θα παρουσιάσει δημόσια και θα υποστηρίξει

τη Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο: «Η αρχιτεκτονική της κατοικίας στην περιοχή του Βοΐου Κοζάνης από τον 18ο έως τα μέσα του 20ού αιώνα».

Η παρουσίαση και υποστήριξη θα γίνει στην μεγάλη αίθουσα του Σχεδιαστηρίου 5

του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησής της

διαδικτυακά στον σύνδεσμο:

https://upatras-gr.zoom.us/j/94907114873?pwd=QkZ4d2xmbStNd2RYNmJVVzIxeFg0Zz09

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1. Σταύρος Μαμαλούκος, Καθηγητής, Τμήμα

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου

Πατρών

2. Πέτρος Κουφόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου

Πατρών

2. Γεώργιος Καζαμίας, Αναπληρωτής

Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και

Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου

Σας καλούμε να τιμήσετε με την παρουσία

σας την υποστήριξη της προαναφερόμενης

Διδακτορικής Διατριβής.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ιωάννης Α. Αίσωπος

Καθηγητής

https://www.facebook.com/ottaniki