ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 21-9-2023

Posted by

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α    Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε


στην έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει «δια περιφοράς» με αποστολή e-mail και τηλεφωνικά  στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη   21/09/2023 και από ώρα 10:00 έως και ώρα 12:00 μ., σύμφωνα με την Κ.Υ.Α Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/24-03-2023 (ΦΕΚ 1954/26-03-2023 Τεύχος Β΄) του ΥΠ.ΕΣ. για άμεση λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Κατανομή των χώρων και καθορισμός του τρόπου χρήσης που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

Το κατεπείγον της πρόσκλησης οφείλεται στην άμεση ανάγκη λήψης απόφασης για την διάθεση των δημοτικών χώρων στους συνδυασμούς υποψηφίων για την προεκλογική προβολή τους, εν όψει των εκλογών α’ και β’ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης 8ης και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου