Ἑορτὴ Ἁγίων Ἀναργύρων στὴ Σιάτιστα 1η- 11/2023

Posted by

1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   ΕΟΡΤΗ   ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ & ΔΑΜΙΑΝΟΥ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

Τὴν Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2023 πανηγυρίζει ὁ τρισυπόστατος Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀθανασίου Σιατίστης, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, εἰς τοὺς ὁποίους εἶναι ἀφιερωμένο τὸ βὀρειο κλῖτος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, μὲ τὸ ἑξῆς πρόγραμμα:

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  5:30μμ: Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ΄ ἀρτοκλασίας.

1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  7:30 πμ: Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Σ ἐπὶ τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός, Πανηγυρικὸς Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία.

Κατὰ τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου θὰ τίθενται πρὸς προσκύνησιν τὰ Ἱερὰ 

Λείψανα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων.