ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 7-11-2023

Posted by

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1Λήψη απόφασης σχετικά με την διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματος των ΕΛ.ΤΑ. Πενταλόφου. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
2Έγκριση του «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
34η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
4Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2023. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
5Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Γ΄ τριμήνου έτους 2023. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
6Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου που αφορά: «Τέταρτη τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
7Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου για το σχολικό έτος 2024-2025. -Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του ΔΣ της  Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
8Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου για το σχολικό έτος 2024-2025. -Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος του ΔΣ της  Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
9Έγκριση της 9/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022». -Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος του ΔΣ της  Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
10Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Καταστήματος Ασκίου». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
11Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Τσοτυλίου». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
12Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
13Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
14Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΛΑΚΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
15Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
16Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
17Ανακοίνωση και έγκριση του ορισμού Επιτροπής Χαρακτηρισμού και Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Μικροκάστρου και Σιάτιστας της ΔΕ Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
18Μετατόπιση ιστού ΔΕΔΔΗΕ στην Κοινότητα Αυγερινού, Δ.Ε. Τσοτυλίου Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
19Συνέχιση παραχώρησης απορριμματοφόρου στο Δήμο Σερβίων. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
20Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ). – Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολαΐδου Ε.
21Ονοματοδοσία οδών στη Νεάπολη. – Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολαΐδου Ε.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου