Δήμος Βοΐου: Συνέδριο για την εφαρμογή ρομποτικής εκπαίδευσης στα σχολεία του Δήμου Βοΐου.

Posted by

Ο Δήμος Βοΐου διοργανώνει συνέδριο, ανοιχτό προς το ευρύ κοινό, την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 11:30π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων Τραμπάντζειου Γυμνασίου Σιάτιστας. Το συνέδριο αποτελεί μέρος των ενημερωτικών δράσεων του  Δήμου Βοΐου, με απώτερο σκοπό  την ευαισθητοποίησή των πολιτών για την περιβαλλοντική διαχείριση και την ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.  Στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας τους στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Θα δοθεί έμφαση στο ρόλο της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και στην ανάδειξη και προστασία των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Θα εστιάσει σε καινοτόμες διδακτικές πρακτικές που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και συγκεκριμένα τη ρομποτική. Θα παρουσιαστούν επίσης τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα περιβαλλοντικής και ρομποτικής εκπαίδευσης «Δήμος Βοΐου: Ένας τόπος μαγικός» που υλοποιήθηκε σε 19 σχολικές μονάδες του Δήμου, με σκοπό την προώθηση συναφών πρακτικών. Αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία ανάπτυξης γόνιμου διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών φορέων, ειδικών έρευνας και ανάπτυξης, τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικής κοινότητας καθώς και πολιτών.

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενημέρωση μαθητών Δήμου Βοΐου με τη μέθοδο Ρομποτικής Εκπαίδευσης σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης», που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος προστατευόμενων περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών NATURA 2000, η οποία χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020.