Ομιλία στο πλαίσιο της Σχολής Γονέων της Ι.Μ. Σισανίου και Σιατίστης και το θέμα της θα είναι “Η χαρά δώρο του Θεού. Πώς ξεφεύγουμε από την θλίψη; 4/12/2023

Posted by

Ο παπα-Χρήστος θα μιλήσει στην Σιάτιστα στις 4/12/2023 και ώρα 6:00μ.μ. στην αίθουσα κάτω από τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Δημητρίου. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Σχολής Γονέων της Ι.Μ. Σισανίου και Σιατίστης και το θέμα της θα είναι “Η χαρά δώρο του Θεού. Πώς ξεφεύγουμε από την θλίψη;”.