ΤΑΚΤΙΚΗ – ΜΕΙΚΤΗ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 14-12-2023

Posted by

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την 14η του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2023 ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
2Έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2023. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
3Καθορισμός του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Βοΐου, για το έτος 2024. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
4Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 198/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. περί: «Συζήτηση επί της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4208/22-8-2023 αίτησης των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Πολυκαστάνου του Δήμου Βοΐου». -Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Β.
5Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ της πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
6Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  (ΑΠΕ) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ της πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
7Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 2ου ΠΚΤΜΝΕ της πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
8Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Πλακόστρωση οδού Παπανικολάου». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
9Έγκριση  του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ Τσοτυλίου». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
10Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Εργασίες συντήρησης 1ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
11Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση του προαυλίου χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
12Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη μονάδα: «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων (μινκ) δυναμικότητας 25.000 ενήλικων ζώων – Μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων και παραγωγών προϊόντων, στη θέση “Ρ.Αρβανίτη – Βλάχα (ή “Παλαιοχώρι”) στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Γαλατινής, του Δήμου Βοΐου, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
13Απευθείας εκμίσθωση τμήματος της πλατείας  «4ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ» της Σιάτιστας σε καταστηματάρχη ΥΕ. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ώττας Β.
14Υλοτόμιση του Δημοτικού Δάσους Σισανίου για το έτος 2023. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
15Ορισμός υπαλλήλου ως «υπεύθυνο για τη διενέργεια πληρωμών του έργου: «Λειτουργία ΚΦΑΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ» – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
16Καταστροφή ανενεργών και μη λειτουργικών ηλεκτρονικών ειδών και ειδών εξοπλισμού του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας. Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολαΐδου Ε.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου

Θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr με την προϋπόθεση οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι να ενημερώσουν το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις  14/12/2023  και ώρα 11.00. Το σύστημα θα ανοίξει από τις 17.00,προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.