ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 29-12-2023

Posted by

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση.   

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο της Κοινότητας Νεάπολης του Δήμου Βοΐου, Νοσοκομείου 1, στις 19.12.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής  θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1Απολογισμός πεπραγμένων του Κοινοτικού Συμβουλίου Νεάπολης περιόδου 2019-2023.
2Παράδοση παραλαβή.

Ο Πρόεδρος 

Κολιός Ιωάννης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΑΓΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ

2. ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

3. ΜΥΛΩΝΑ ΠΑΡΘΕΝΑ

4. ΠΑΠΑΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

5. ΠΑΡΙΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

6. ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ