Πρόγραμμα ἑορτασμοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς στὸν Ι.Μ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Σιατίστης

Posted by

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν ἐνοριτῶν ὅτι τὴν προσεχὴ Παρασκευὴ 2 Φεβρουαρίου 2024, ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡμέρα ἀφιερωμένη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας στὸ ἱερὸ πρόσωπο τῆς μητέρας, θὰ ἑορτασθεῖ μὲ τὸ ἑξῆς πρόγραμμα:

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024

5:00μμ   Μέγας Ἑσπερινὸς στὸν Ι.Μ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου

καὶ ἀρτοκλασία ὑπὸ τῶν ἐνοριτισσῶν μητέρων.

Παρασκευὴ 2 Φεβρουαρίου 2024

7:00πμ   Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία στὸν

 Ι.Μ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου.