Ανακοίνωση Μπλόκου Αγροτών Βoΐου 8/2/2024

Posted by

Μετά την συνάντηση τον μπλόκον Δυτικής Μακεδονίας πού έγινε απόψε στα κοίλα Κοζάνης αποφασίστηκε την Παρασκευή 12:00 ώρα να παραβρεθούν όλοι στο τελωνείο τις Νίκης και να αποκλείσουμε το δρόμο για 4 ώρες

Πρέπει να παραβρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Αύριο να δηλώσουν όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν για να κανονίσουμε λεωφορείο

Εκ μέρους τού Μπλόκου Βόιου