Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Παρουσίαση της πορείας του έργου «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση Δυτικής Μακεδονίας»

Posted by

Η παρουσίαση του έργου «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση Δυτικής Μακεδονίας» πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024  παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη  και εκπροσώπων του CINEA και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στο πλαίσιο της παρουσίασης συζητήθηκε η πορεία των 15  δράσεων οι οποίες είναι ενταγμένες για χρηματοδότηση στον ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και αφορούν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις, βελτίωση οδικών δικτύων, εκσυγχρονισμό υποδομών κ.α., ενώ διαπιστώθηκαν  διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις από τον αρχικό προϋπολογισμό οι οποίες το επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να απασχολήσουν τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Στόχος είναι οι ενταγμένες δράσεις να προχωρήσουν και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και των πόρων του προγράμματος να γίνουν οι αλλαγές που χρειάζονται ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου.